วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติวัดชายนา


วัดชายนา
รูปวัดชายนา

ประวัติวัดชายนา


วัดชายนา ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ หมู่ ๒ ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๘๐ ตารางวาสังกัดวัดธรรมยุติกนิกาย

- ทิศตะวันออกติดกับ สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล
- ทิศตะวันตกติดกับ ที่ดินของนายเอื่อม พูลสวัสดิ์
- ทิศเหนือซึ่งเป็นด้านทางเข้าติดกับถนนลาดยางสายเพชรเกษม- หนองจอก
- ทิศใต้ติดกับที่ดินของนายปัญญา ขวัญเมือง

เริ่มบุกเบิกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕
วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙
ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓
ผูกพันธสีมา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

พื้นที่ก่อตั้ง วัดชายนา

ชาวบ้านจากหมู่บ้านในดง ซึ่งแต่เดิมขึ้นตรงกับตำบลบางปลาเค้า ได้เดินทางมาหา นิมนต์พระไปสร้างวัดและอยู่จำพรรษา ณ ที่ว่างเปล่า ซึ่งเดิมคือป่าช้าเก่าของหมู่บ้านในดง ได้รับการบุกเบิกหักร้างถางพง โดยหลวงพ่อตัด ปวโร พร้อมด้วยชาวบ้าน ต.บ้านในดง และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พื้นที่แปลงนี้อยู่ในความดูแลของอดีตกำนัน คำ ทองทา ถวายไว้เพื่อให้สร้างวัด  เพราะการเดินทางไปวัดทำบุญ, ฟังเทศน์, ฟังธรรม ของชาวบ้านในดงสมัยนั้นลำบากมากถนนหนทางไม่มีอย่างที่เป็นหรอกครับ ต้องเดินตามทางเกวียน ทางลูกรังซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ วัดที่ใกล้ที่สุดคือวัดเขากระจิว แต่ก็ยังลำบากต่อการเดินทางอยู่ดี เมื่อ มีชาวบ้านมานิมนต์ หลวงพ่อทอง ก็เรียกประชุมพระลูกวัดรวมทั้งหลวงพ่อตัดด้วย เพื่อถามความสมัครใจ แต่ก็ไม่มีผู้ใดออกไปอยู่ เพราะเป็นถิ่นกันดาร ห่างไกลความเจริญสู้วัดเขากระจิวไม่ได้เพราะใกล้ อ.ท่ายาง เมื่อเป็นเช่นนั้น หลวงพ่อตัด ท่านก็เลยรับนิมนต์เอง

ในปี พ.ศ.  ๒๕๐๕ หลวงพ่อตัด และพระสงฆ์อีก ๔ รูป ก็ได้มาจำพรรษา ณ ป่าช้าบ้านในดงเป็นพรรษาแรก พร้อมทั้งปลูกโรงมุงคาบ้าง สังกะสีบ้าง และแต่ใครถวายอะไรมาเพื่อเป็นกุฎิจำพรรษา ครั้งเมื่อท่านมาอยู่ใหม่ๆนั้น อุปสรรคในการสร้างวัดชายนาของ นั้นมีมากมายนัก แต่ท่านก็สามารถฝ่าฟันมาได้ ด้วยเพราะท่านมีความอดทน ความเพียรพยายาม และด้วยบุญบารมีที่ท่านได้สร้างสมมา จึงบังเกิดเป็นวัดชายนาที่เจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดชายนา
อันดับที่ ๑    พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร ) ตั้งแต่  ๒๕๐๕ - ๒๕๕๒
อันดับที่ ๒   พระครูสารธรรมนิเทศ ( พระอาจารย์ทิน วรจตฺโต ) ตั้งแต่ ๒๕๕๓  -  ปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น