วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชีวประวัติ พระครูสารธรรมนิเทศ ( พระอาจารย์ทิน วรจิตฺโต) วัดชายนา จ.เพชรบุรี


พระครูสารธรรมนิเทศ  ( พระอาจารย์ทิน วรจตฺโต) วัดชายนา จ.เพชรบุรี
พระครูสารธรรมนิเทศ

ชีวประวัติ พระครูสารธรรมนิเทศ  ( พระอาจารย์ทิน วรจิตฺโต ) วัดชายนา จ.เพชรบุรี  
 
นามเดิมของท่านชื่อนายสุทิน นามสกุล บริบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ตรงกับปีขาล  สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ตำบลในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 - บิดาท่านชื่อ นายเทียม บริบูรณ์
 - มารดาท่านชื่อนางแจ้ง ชุบหอมจิตร์พระอาจาร์ยทินท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ เมื่อวันที่  วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๖ ณ วัดชายนา โดยมี พระครูบวรกิจโกศล (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นพระอุปัชฌาย์

    ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า วรจิตฺโต และท่านได้จำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อตัดที่วัดชายนา และศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ,พระธรรมวินัย , และทาง วิปัสสนากัมมัฏฐานกับหลวงพ่อตัด พระอาจารย์ของท่าน

- วันที่   ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๗  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชายนา  
- วันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๔๗ สอบได้นักธรรมตรี ได้นาม พระครูสารธรรมนิเทศ 
- วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดชายนาอย่างเป็นทางการโดย พระเทพเมธาภรณ์เป็นผู้มอบตราตั้ง

พระครูสารธรรมนิเทศ  ( พระอาจารย์ทิน วรจตฺโต) วัดชายนา จ.เพชรบุรี
พระเทพเมธาภรณ์ ให้โอวาทธรรมแก่พระครูสารธรรมนิเทศ ผู้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาส


ตราตั้ง พระครูสารธรรมนิเทศ  ( พระอาจารย์ทิน วรจตฺโต) วัดชายนา จ.เพชรบุรี
ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดชายนา

ผลงานด้านพัฒนา และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือสังคม
พระอาจารย์ทินได้ถือวัตรปฏิบัติตามพระอาจาร์ย (หลวงพ่อตัด ปวโร) พร้อมกับสานต่องานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ท่านเป็นผู้มีเมตตาสูง และไม่ยึดติดกับลาภสักการะ ปัจจัยที่ได้มาจากการทำบุญ กฐิน ผ้าป่า วัตถุมงคล หรือจากญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธา ท่านจะนำไปสร้างถาวรวัตถุเสนาสนะภายในและ ท่านยังบริจาคทรัพย์เพื่อสังคมและชุมชน อันมีโรงเรียน หมู่บ้าน วัดทั่วไป หรือแม้กระทั่งหน่วยงานของราชการ สถานพยาบาล ถ้ามีผู้มาร้องขอท่าน

ทางด้านเพื่อสังคมและส่วนรวมนั้นมีคร่าวๆดังนี้
- ตั้งมูลนิธิสารธรรมนิเทศ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านในดง-
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น