วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖


วันพฤหัสที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีพิธี ขุดหลุมเตรียมงาน
วันพฤหัสที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๙.00 น. ท่านพระครูวิวิตสมาจาร ( หลวงพ่อผล ) วัดหนองแขม เป็นประธานในพิธี  พร้อมพระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากวัดหนองแขม , วัดเขากระจิว , วัดชายนา


พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ซุ้มประตู วัดชายนา
พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ใบประกาศ พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
บรรยากาศ บริเวณทำพิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา

พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
พระอาจารย์ทินกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยใน พิธียกเสาซุ้มประตู 

พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ท่านพระครูวิวิตสมาจาร ( หลวงพ่อผล ) วัดหนองแขม  เป็นประธานในพิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา

พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

พิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ท่านพระครูวิวิตสมาจาร ( หลวงพ่อผล ) วัดหนองแขม  ทำการติดทองที่เสาซุ้มประตูพิธียกเสาซุ้มประตู วัดชายนา ในวันพฤหัสที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
พระอาจารย์ทิน ทำพิธีลาของไหว้ หลังจากยกเสาซุ้มประตู เป็นที่เรียบร้อย


ใกล้เสร็จแล้ว ซุ้มประตู วัดชายนา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ใกล้เสร็จแล้ว ซุ้มประตู วัดชายนา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น