วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทอดผ้าป่าสมัคคี สร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร) วัดชายนา

ขอเรียนเชิญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี
สร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร) วัดชายนา
ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วงเงินก่อสร้างประมาณ ๓ ล้านบาท
ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

หลวงพ่อตัด ปวโร เกิดเมื่อปี พ.ศ ๒๔๗๕ มรณภาพปี พ.ศ ๒๕๕๒ รวามอายุ ๗๗ ปี  ๑๑ เดือน ๓ วัน ๕๘ พรรษา ท่านเป็นพระสงฆ์สานธรรมยุต ปฏิบัติดีปฏิบัตชอบ มีเมตตาธรรมสูง เคร่งครัดพระธรรมวินัย ดำเนินชีวิตสมถะอย่างยิ่ง หลวงพ่อตัดท่านมีชื่อเสียงในทางิชาอาคมปลุกเสกวัตถุมงคล จนเป็นที่เลี่ยงลือไปทั่วประเทศ ทั้งยังสร้างถาวรวัตถุและอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรมมากมาย ด้วยคุณงามความดีของท่าน ท่านจังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระครูและเป็นถึงท่านเจ้าคุณ (ราชาคณะ) ตามลำดับ  คณะศิษยานุศิษย์และ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจึงพร้อมใจกันตั้งกองทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อรักษารวบรวมแหละแสดงร่องรอยผลงานทั้งวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง รวมทั้งสิ่งของและอัฐบรขารของหลวงพ่อให้ปรากฏยั่งยืนสืบไป

การตั้งกองทุน
ประธาน        กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
รองประธาน กองทุนละ ๕๐๐ บาท    
กรรมการ      กองทุนละ  ๑๐๐ บาท    
สาธุชนทั่วไป สมทบกองทุนตามจิตศรัทธา

เนื่องจากในวันเดียวกันนี้ วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี ยังถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) เจ้าอาวาสวัดชายนา องค์ปัจจุบัน ซึ่งพระอาจารย์ทินท่านยังเป็นผู้ริเริ่มฌครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อตัด วัดชายนา

จึงเรียนเชิญพุทธศาสนิกขนทั้งหลาย และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสมัคคีในครั้งนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ขออ้างคุณพระรันตรัตน์เป็นฉัตรคุ้ม ขอให้ทุกท่านภิญโญสโมสร นิราศทุกขโศก โรคภัยนานาสถาพร เดียรติขจรรุ่งเรื่อง เฟื้องฟุ้งทั้งหรุงไกล แม้ปรารถนาสิ่งใดดั่งใดใจจิต จงสัมฤทธิ์ด้วยบุญคุณกุศล แม้พาลภัยพ่ายมาจลาจล จงผ่านพ้นประสบสุขทุกท่านเทอญ.

ซองทอดผ้าป่าสมัคคีสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร) วัดชายนา

ใบทอดผ้าป่าสมัคคีสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร) วัดชายนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น