วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประมวลรูปภาพจัดสร้าง ล๊อกเก๊ต เลื่อนสมณศักดิ์ รุ่นแรก พระอาจารย์ทิน วัดชายนา

ประมวลรูปภาพ ลูกศิษย์ และ พระอาจารย์ช่วยกันอุดมวสาร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น