วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ล๊อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรก พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗


ล๊อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรก พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน)  วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี

 
๑. ฉากทอง จัดสร้าง ๕๒ องค์
๒.ฉากทองสี่เหลี่ยม จัดสร้าง ๑๙ องค์
๓. ฉากซีเปีย จัดสร้าง ๑๕๒ องค์(ถวายวัดทั้งหมด)
๔. ฉากขาว จัดสร้าง ๓๕๒ องค์  (ถวายวัด ๓๐๐ องค์ แจกกับ ฉากทอง ๕๒ องค์)

ปลุกเสก ๓ วาระ

๑. ตั้งแต่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ พระอาจารย์ทิน เมตตาเสกมาเรื่อยจนถึง วันเสาร์ ๕ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕)
๒. วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันไหว้ครูวัดชายนา หลวงพ่อผล และพระอาจารย์ทินรวมอธิฐานจิต ล๊อกเกตเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรก พร้อมกับล๊อกเกตเศษฐีรุ่นแรก
๓. วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา พระอาจารย์ทินปลุกเสกเดียว

ประมวลภาพ
๑.ประมวล มวลสารมงคลอุดหลังล๊อกเกต
๒.ประมวลภาพวันอุดล๊อกเกต 

พระอาจารย์ทิน ร่างแบบก่อนจัดสร้าง


ล๊อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรก ฉากทอง พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗


ล๊อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรก ฉากสี่เหลี่ยมทอง พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗

ล๊อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรก ฉากซีเปีย พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗


ล๊อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรก ฉากขาว พระครูสารธรรมนิเทศ (พระอาจารย์ทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น